Lättmontage AB

Lättmontage AB

Kort om Lättmontage AB

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom tillverkning av bårsystem för ambulans.
Företaget har 4 anställda och omsätter ca 6 milj sek.
Lättmontage bildades för 17 år sedan och har under dessa år levererat 1000-tals med bårar över hela världen.
Vi tillverkar alla bårar i egen regi, men har ett brett nätverk när det gäller underleverantörer som försörjer oss med diverse olika ingående komponenter. I och med att vi utför tillverkning i egen regi så ombesörjer vi självklart installationer (då det behövs) och service själva.

Vår affärsidé

Vi skall erbjuda företag inom tillverkningsindustrin, tekniska konsulter och maskinbyggare helhetslösningar där kvalitet och service är viktigast. Detta skall generera vinst och ett bättre produktflöde i kundens produktionsapparat. Genom att lyssna på våra kunder och tillvarata vår personals kompetens skall vi vara en leverantör som hjälper vår kund att uppnå dess mål, funktionsnytta och produktionsvinst.

Personal

Engagerad personal är av allra högsta prioritet för oss. Vi vågar påstå att vi alla på Lättmontage, från VD till produktion och leverans tar ansvar utifrån kundens perspektiv. Vårt mål är att tillverka och leverera professionella lösningar anpassade för kundens applikation och produktion. Våra prisvärda lösningar skall kännetecknas av kvalité, innovation och snabba leveranser.

Copyright © Lättmontage AB 2014
Lättmontage AB
Norrgatan 34 Box 81
615 22 Valdemarsvik